Höglandsgran med bästa kvalitet

Trävaror från Nydala består av gran och fura från sydsvenska höglandet med utmärkta egenskaper som konstruktionsvirke och paneler.

Vårt hyvleri består av tre moderna hyvellinjer med kapacitet att snabbt köra både stora och små serier. Vi har hög flexibilitet och kan erbjuda olika typer av produkter såsom hållfasthetssorterat virke, ytter-/innerpaneler, råspont, byggreglar, exaktkapning och buntning. Vi ombesörjer även tryckimpregnering.

Allt virke torkas artificiellt med kammar- respektive vandringstorkar.

Nydala Trävaru är FSC®- och PEFC™ -certifierade och innehar CE-certifikat för samtliga produkter.